Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Herders kwartet Kerkdiensten experiment Bij de diensten Actueel Oudeschild Oosterend De Cocksdorp Adressen nieuwe pagina Anbi Nieuwe pagina 14 leken pagina 

Oosterend

Oosterend

TufsteenOosterend heeft vele kerken en kerkjes maar dit betreft de grote kerk, "De Maartenskerk". Het is de oudste kerk van dit eiland. Het is geplaatst op een verhoogd kerkhof in het centrum van het dorp en is voortgekomen uit een tufstenen kerkje van omstreeks het jaar 1100. In de loop der eeuwen is deze kerk enige malen uitgebreid met aanbouwsels in verschillende stijlen, tot het tenslotte een kruisvomige plattegrond kreeg. De westelijke beuk is het oudste oorspronkelijk bouwwerk. De tufstenen zijn afkomstig uit de Eifel en kwamen via de Rijn naar het eiland. De muren zijn versterkt met rolstenen ', hier gebracht in het "Riss-glaciale tijdperk door de uit het noorden komende ijskap.NoormannenIn de noordelijke muur is nog een dichtgemetseld "Noormannen" poortje zichtbaar. Noormannen moesten bukken als zij een kerk binnengingen. Jammer dat de stenen niet kunnen spreken. wij zouden er van opkijken. De oostelijke beuk is een gedeelte van een 15e eeuws koor.Het tonggewelf is van de 17e eeuw. Sint MaartenTijdens de beeldenstorm in 1517, (op dit eiland gingen "de Geuzen" en de eilanders flink te keer), is het houten beeld van Sint Maarten naar buiten gewerkt en in brand gestoken. Jammer. Het moet weer terug. Nu van steen.RestauratieIn 1971 is de kerk grondig gerestaureerd. De westelijke beuk is zoveel als mogelijk in haar oorspronkelijke staat terug gebracht. De kerk staat nu op de Rijksmonumentenlijst.

SarcofaagTijdens derestauratie zijn er twee bodems van sarcofagen gevonden. Een sarcofaag is een grote stenen lijkkist uit één stuk steen gehouwen. Alleen in de vroege eeuwen werden invloedrijke personen op deze wijze begraven. De sarcofagen zijn vervaardigd uit kalksteen afkomstig uit de streek van Reims. De vondst is uniek. Het is de tweede in Nederland.Rijke StinkerdsBinnen de kerk wordt sinds het jaar 1840 niet meer begraven, wat voordien alleen aan personen die de kerk in hun testament of anderszins bedachten, gegund was. Meestal waren dit de welgestelden. Door verbouwingen en vloerverzakkingen ging het wel eens mis met die graven. De kisten sloten niet langer perfect. De gevolgen laten zich raden. Dit veroorzaakte de naam, "Rijke stinkerds".Interieur Op de preekstoel ligt een Statenbijbel, uitgegeven in 1637. De doopboog, de lezenaars, één op de houten paal en één op de preekstoel, zijn allen uit de 17e eeuw. Het orgel; het pijpwerk van het orgel is van verschillende makelij. Het front is van het jaar 1800 en de kas uit 1906. Het oudste pijpwerk stamt uit de gouden eeuw.In 1970 is het orgel geheel gerestaureerd en uitgebreid. ZomerconcertenIn het zomerseizoen zijn er muzikale uitvoeringen van diverse aard. De ruimte en de mooie akoestiek in deze kerk, lenen zich hier uitstekend voor. De Raad voor het Zomerwerk, maakt haar nieuwe programma in mei bekend. Voor data en uur, zie de eiland media. Met het geluid aan, kunt u een beetje ervaren hoe een concert klinkt in de Maartenskerk. Luister en bewonder!Open kerkDit is een zeer beknopte omschrijving van de Maartens kerk. Het is te veel om hier te omschrijven, maar dankzij een groep vrijwilligers is de kerk tijdens de schoolvakanties in het zomerseizoen, opengesteld voor bezoekers. Zij willen u de kerk laten zien en vertellen over de bijzonderheden. En dat is nogal wat. Voor data en uur, zie Actueel pagina en de eiland media. Kom kijken en ervaar hoe het gebouw op u over komt. Een kerkdienst meemaken is geen verloren tijd. Tot ziens. Openingsuren 2018:Wekelijks van disdag tot en met vrijdag, van 13.30 tot 16.00 uur. In de mei, herfst en kerst vakanties is de kerk soms open. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig die informatie geven over de kerk en het dorpsleven.

De Cocksdorp

Het beginIn het jaar 1835 zijn enkele ondernemers begonnen om de Eierlandse Polder te bedijken en voor verkoop in te richten. Tegelijkertijd onstond zo het dorpje De Cocksdorp. De dijkwerkers en de boerenarbeiders waren de eerste bewoners. In 1840 telde het dorp 20 huizen en 120 inwoners! Er werd een Hervormde gemeente gesticht, waarna de oprichting van een kerkgebouw een feit werd. De polder was een kale vlakte, er stond boom noch struik.EenvoudigOp 6 juni 1841, werd dit kerkgebouw in gebruik genomen. De bouwmeester was Jacob van der Kloot, die een voor die tijd eenvoudig maar stijlvol gebouw tekende. De bouwkosten bedroegen F 8000,- , welk bedrag door het Gouvernement (Franse tijd), werd betaald evenals het jaarsalaris van de eerste dominee.InterieurVerschillende mensen brachten geld bijeen voor het meubelair, aankleding en twee zilveren avondmaalbekers.

Elisabeth 1eIndirect heeft de waddengemeente de preekstoel te danken aan het optreden van de Engelse koningin Elisabeth 1e.In 1585 zond Elisabeth een hulpleger van 5000 man naar Willem van Oranje, ter assistentie in zijn strijd tegen de Spaanse overheersing. Dat leger had samen met een grote Engelse handelsmissie in Holland, een Engelse kerk nodig.De kerk werd opgericht in Den Haag en werd in 1822 weer opgeheven. De kansel ging in de verkoop en de hervormde gemeente in Den Cocksdorp kocht de kansel voor F200,- inclusief het koorhek en transport. Tweede wereldoorlogVanwege de voortdurende luchtaanvallen boven het eiland, werd besloten om de preekstoel te laten onderduiken bij een boer in het hooi. In april 1945 zou de stoel weer worden opgehangen en lag reeds in de kerk op de vloer. Toen begon de z.g. Russenoorlog die niemand had verwacht en de granaten vlogen door de kerk. Het orgel en het koorhek werden vernield, daten in het dak en muren maar de stoel had geen schrammetje. OrgelOver het orgel valt heel veel te vertellen maar u kan beter zelf komen luisteren.Het werd gebouwd in 1736 en had een enigsinds grof en rauw geluid. Niet om aan te horen. Op advies van orgel deskundige, Jan Jongepier is er een compleet restauratieplan opgesteld. In 2004 heeft de firma Mense Ruiter in Zuidwolde de complete restauratie uitgevoerd. De klank is nu weer oorstrelend. Slaapverwekkend. Het is maar goed dat de kwaliteit van de eiland predikanten uitstekend is en dat hun preken veelal spannend zijn. Want in de Waddenkerk staan banken die zo lekker zitten dat de kerkganger anders acuut in slaap zou vallen. In geen andere kerk op het eiland zit u zo fijn als in de Waddenkerk.

geluid

Omgeven door water

Omgeven door water

Maartenskerk