Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Herders kwartet Kerkdiensten experiment Bij de diensten Actueel Oudeschild Oosterend De Cocksdorp Adressen nieuwe pagina Anbi Nieuwe pagina 14 leken pagina 

Anbi

Anbi

Naam: Protestantse Waddengemeente TexelPostadres: Protestantse Waddengemeente, Oesterstraat 11, 1794 AR Oosterende-mail; Mw.M.Krotje: markro@hetnet.nlScriba: Mw.M.Krotje, Cor Bremerstraat 10, 1794 AX Oosterend, tel. 0222 318930 markro@hetnet.nlKerkelijk centrum "de Parel", tel. 318696 beheerder tel. 318930Rekeningnummer t.n.v. Protestantse Waddengemeente Texel: NL19 RBRB 0695893211Fiscaal nummer Protestantse Waddengemeente Texel: 002860715Penningmeester: dhr.P. Bas tel. 318871Website: via www.kerkpleintexel.nl en dan klikken op de foto van de Waddenkerk.

ColofonWebmaster: B.W.v.Reenen. bwvanreenen@hetnet.nlBron: Tessels Kerkblad. Foto en filmwerk uit eigen beheer.

Wij zijn een erkend

ANBI Protestantse Waddengemeente Texel

Samenstelling organisatie en bestuurHet bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de gemeenteleden gekozen ambtsdragers.

Hieronder vindt u de complete ANBI informatie. Achtereenvolgens:"Waddengemeente", klik op het pdf icoon, PDF 1."Het beleidsplan", PDF 2. "Informatie diaconie", PDF 3.Jaarrekening 2018, PDF 4.Begroting 2019, PDF 5.

Het Beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: www.protestantsekerk.nl/beleidsplan

BeloningsbeleidDe beloning van de predikanten in onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters, beheerders, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Prot.Kerk Nederland. De betrokken regelingen kunt u vinden via de link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Schenken met een goed gevoel.........

Denkt u erover om de Waddengemeente Texel financieel te ondersteunen ? Wij willen u met raad en daad terzijde staan.

PDF 1, klik op het icoonWaddengemeente

PDF 3, klik op het icoonDiaconie

PDF 2, klik op het icoonBeleidsplan

Als u PDF 1 hebt gelezen, klik dan op het kruisje van de tab in de taakbalk, (met een 30 cijferig nummer), die boven aan het programma is verschenen. Hiermee wist u PDF 1 en de overige iconen komen weer terug in beeld. Vervolgens 2 en 3 lezen en verwijderen op de zelfde manier.

Super belangrijk

De Protestantse Kerk in Nederland is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, (ANBI). Wie zo'n instelling financieel wil helpen, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk en erf belasting

De Protestantse Waddengemeente Texel, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.In het statuut, (kerkorde), van de kerk, staat dit als volgt omschreven: "Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid,getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten". (ordinantie 1, artikel 1, lid 1, kerkorde)Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2., boek 2, van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is vastgelegd in de kerkorde.

PDF 4,klikop het icoon jaar rekening 2018

PD 5, klikop heticoonbegroting 2019

Algemeen nut beogende instelling